Sık Sorulan Sorular

Merdivenin değeri basamak sayısına göre mi, merdivenin yüksekliğine göre mi hesaplanmaktadır?

Merdivenlerin değeri sadece yükseklik ya da toplam basamak adedi gibi kriterlere göre belirlenmemektedir. Konu için her merdiven ayrı bir projedir. Her proje, en genel haliyle, kullanılan malzeme, işçilik ve lojistik başlıkları altında toplanabilecek, 11 kademeli bir metraj cetveli kullanılarak hesaplanmaktadır.

Konu nedir? Berk Demir Çelik ile alakası nedir?

Konu, Berk Demir Çelik firmasına ait bir markadır. Merdivenlerin, diğer çelik konstrüksiyonlardan ayrı, tasarım odaklı bir konu olması ve firmanın bu işe son derece önem vermesi sebebiyle, 2012 yılı itibariyle Konu markası altında tasarlanıp üretilmektedir.

Siz tasarımcı mısınız, üretici mi?

Konu bünyesinde hem tasarım hem de imalat ekibi bulunmaktadır. Tasarımcıların elinden çıkan projeler imalat ekibi tarafından gerçeğe dönüştürülür.

Uygun görüldüğü takdirde çizilmiş projeler imal edilebilir ya da başkaları tarafından imal edilmek üzere projelendirilebilir.

Standart bir merdivenin değeri nedir?

Öncelikle belirtilmesi gerekir ki Konu tasarımı hiçbir merdiven standart değildir; her bir merdiven içinde bulunacağı mekanın gerekleri ve kullanıcının beklentilerine göre özel olarak tasarlanmaktadır. Bu noktada, standart bir merdivenden söz edilemez.
Standart bir merdiven olmadığı için, standart bir değer belirtmek mümkün değildir.

Merdivenlerinizin tasarımlarını nereden alıyorsunuz?

Merdivenlerin tasarımları kimi zaman projelerin mimarları-tasarımcıları tarafından verilmekte, kimi zaman Konu tasarımcıları tarafından müşterinin ve mekanın talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır.

Mimar-tasarımcı aracılığıyla gelen projeler Konu tasarımcıları tarafından gerekli görülen değişikliklerin yapılmasının ardından, proje sahibinin onay vermesi halinde üretilir. Konu’ya göre üçüncü kişi ve kurumların elinden çıkma tasarımların bu kişi ve kurumlardan habersiz uygulanması doğru değildir.

Taşıyıcı bir direk olmadan merdivenler nasıl havada durabiliyor? Bu tip bir merdiven güvenilir midir?

Havada desteksiz durabilen direksiz merdiven sistemleri, biri zemine, biri üst kat döşemesine olmak üzere taşıyıcı kirişin iki ucundan ankre edilirler.  Taşıyacağı azami yük göz önünde bulundurularak, doğru ebat ve et kalınlığında tasarlanmış bir merdiven sağlamlık açısından güvenilirdir. Ancak söz konusu güvenlik ise, bir merdivenin tam anlamıyla güvenilir sayılabilmesi için sağlamlık dışında dikkat edilmesi gereken başka hususlar da vardır.

Bir merdivenin güvenilir kabul edilmesini sağlayan hususlar nelerdir?

Merdivenin rıhtları ve basamak derinlikleri çıkış hattında eşit ve yapı standartlarına uygun aralıklarda olmalıdır. Basamak derinliği ile rıht yüksekliği arasındaki oran ve dolayısıyla merdivenin eğimi yine belirli aralıklarda olmalı ve yapı standartlarını karşılamalıdır.

Güvenli bir düşey sirkülasyon sağlanabilmesi için basamaklar kadar küpeşte ve korkuluklar da standartlara uygun boyutlarda ve ergonomik açıdan doğru konumlarda olmalıdır.

Konu, tüm merdivenlerde güvenliği, estetikle beraber, en ön planda tutar.

Bütün merdivenleriniz birbirine benziyor. Neden daha farklı merdivenler tasarlamıyorsunuz?

Bütün merdivenler düşey sirkülasyonu sağlama ve üzerinde basamak bulundurma açısından benzerdir ancak Konu tasarımı merdivenlerin her biri birbirinden farklıdır; sadece yerine özeldir.

Ancak müşterilerin önceden tasarlanmış bir merdiveni beğenmeleri durumunda yeni yerin ölçüleri esas alınarak aynı merdiven modeli uygulanabilir.

Merdivenlerin daha fazla farklılaşması ise müşterilerin sıradışı tasarımlara sıcak bakmaları ile mümkündür. Bu sayede Konu tasarımcıları sıradışı merdiven tasarımlarını hayata geçirebilirler.

Merdivenlerin yapıldığı malzeme nedir? Ahşap mı?

Konu, çelik taşıyıcılı merdiven sistemleri konusunda uzmandır. Taşıyıcı gövde malzemesi olarak ahşap kullanılmamaktadır. Ancak, basamak, korkuluk ve küpeşte gibi unsurlarda çelik dışında malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemelerin ne olacağının belirlenmesinde müşterinin ve merdivenin yapılacağı alanın gereksinim ve talepleri belirleyici olmaktadır. Bu konudaki malzeme çeşitlerine galeriden bakabilirsiniz.

Merdiven yaptırmayı düşünüyorum. Gelip ölçü alıp, fiyat verebilir misiniz?

Elbette. Ancak spekülatif işler firmalar için zaman ve emek kaybına sebep olmaktadır. Bu emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla yerinde ölçü alma işleri için Servis-Tetkik Bedeli alınmaktadır.

Bunun yerine, merdivenin yapılacağı alanın birkaç farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı ile bu alanın ebatlarını info@konu.com.tr adresine gönderdiğiniz takdirde fiyat teklifi alabilirsiniz.

Mevcut beton merdivenlerin üstüne kaplama yapıyor musunuz?

Konu, kendi imalatı olmayan merdivenler ile ilgili hizmet vermemektedir.

Mevcut beton merdivenimi yıkıp yerine çelik merdiven yaptırmak istiyorum. Beton merdiveni yıkma işini siz mi yapıyorsunuz?

Konu, kırma, sökme, yıkma ve hafriyat işi yapmamaktadır.

Tasarım süreci nasıl işliyor?

Tasarım süreci, istenen merdiven modeline göre değişiklik göstermektedir. Genel yapı itibariyle bir merdivenin tasarımı, müşteri ile tasarımcının karşılıklı iletişimi sonucunda belirlenir. Karşılıklı iletişim yüz yüze olabildiği gibi, telefon ve mail yoluyla da gerçekleşebilmektedir.

Mevcut merdiven tiplerinden biri seçilip, uygulanacağı yere göre boyutları, malzeme kalınlıkları, basamak-korkuluk malzeme ve renkleri değiştirilebilir.

Önceden çalışılmış merdiven modelleri değiştirilebildiği gibi, karşılıklı iletişim sonucunda, tamamen yeni bir merdivenin yaratılması da mümkündür.