ilkeler

Niceliğe değil, niteliğe önem veren Konu için, kaliteden ödün vererek çok sayıda merdiven yapmak değil, yaptığı her işten övgüyle bahsettirmek esastır.


Konu, fiyat kaygısı ile malzeme kalınlıklarını indirgemez, detaylardan vazgeçmez, görselliği geri plana atmaz.


3. şahıs ve kurumların emek sarf ederek ortaya koydukları tasarımları söz konusu şahıs ve kurumların izni ve bilgisi haricinde üretmek Konu’nun etik anlayışına aykırıdır.


Merdiven kalıcı bir unsur, sabit bir mobilyadir. Konu, muhtemel sorunları göz ardi ederek, sadece günü kurtarmaya yönelik işler yapmaya karşıdır. Konu işi bir merdiven, zamana karşı koymalıdır.